• Hur vanlig är sjukdomen?

    Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa rapporteras årligen ca 100–150 nya fall.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00