• Hur kan jag skydda mig mot att smittas?

    Undvik direktkontakt med rävspillning och föremål som varit i kontakt med rävspillning. En god vana är att tvätta händerna när man har varit ute i naturen och före måltider. Hundar kan bara bli smittade om de äter sork. Har du hund som äter sork bör den avmaskas regelbundet. Är du jägare och hanterar rävar bör du skydda dig med handskar och minimera kontakten. Råd till jägare finns på krisinformation.se.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00