• Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?

    Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda blåsliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då formationerna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera, och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om parasitformationerna upptäcks på ett tidigt stadium går det i bästa fall att operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks många infektioner först senare, när symtomen börjar komma och formationerna har brett ut sig. Sjukdomen kan leda till döden, men oftast kan maskmedel hindra vidare spridning.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00