• Hur behandlas sjukdomen hos människa?

    Sjukdomen behandlas med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00