Hur behandlar man sjukdomen hos människa?

Sjukdomen behandlas i första hand med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.