Hur behandlas sjukdomen hos människa?

Sjukdomen behandlas med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.