Hur kan jägare skydda sig mot smitta från rävkroppar?

Smittan sker via munnen så grundprincipen är att inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först. Använd engångshandskar och minimera hanteringen av rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.