Hur kan man skydda sig mot att smittas?

Hittills finns inget som pekar på att risken för att bli sjuk ökar om du äter vilda bär eller annat plockat i naturen. Parasiten är därför i sig inget skäl till att bär, svamp och grönsaker som plockas i Sverige måste sköljas eller kokas innan de äts. Däremot kan det generellt vara lämpligt att skölja eller koka svamp och grönsaker innan man äter dem. Detta för att till exempel få bort jordrester och eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Kokning dödar parasiten, men den överlever djupfrysning.

Om du är orolig för att smittas av din hund kan du minska risken genom att avmaska den var 21-26 dag. Hundar kan bara bli smittade om de äter sorkar. Avmaskningsmedel för hund säljs receptfritt på apotek. Observera dock att inte alla preparat dödar parasiten – fråga efter ett preparat med prazikvantel eller epsiprantel. Att regelbundet avmaska hundar är också ett sätt att så långt möjligt förhindra att parasiten sprids till nya delar av landet och att fördröja parasitens utbredning i landet. Genom god handhygien kan man minska risken för att få i sig parasitägg i samband med vistelse i naturen.