Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?

Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda cystliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då cystorna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om man upptäcker parasitcystorna på ett tidigt stadium, kan man i bästa fall operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks de flesta infektioner först senare, när symtomen börjar komma och cystorna har brett ut sig. Kirurgi kan då kombineras med långvarig behandling med maskdödande medicin, men i enstaka fall kan sjukdomen leda till döden.