Hur smittas människor?

Människor kan infekteras om de får i sig ägg från parasiten. Möjliga smittvägar kan vara direktkontakt med smittade rävar eller deras avföring. Det kan också vara kontakt med förorenad jord, livsmedel eller vatten eller kontakt med infekterade hundar. Ingen person har hittills rapporterats smittad i Sverige. Rävens dvärgbandmask smittar inte mellan människor.