Hur vanlig är sjukdomen?

Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa rapporteras årligen ca 100–150 nya fall.