Kan människor smittas från räv?

Ja. Bandmaskäggen kan också smitta människor som i enstaka fall kan bli allvarligt sjuka om parasitcystor bildas.