Infektion i hjärnan. Hjärninflammationen kan antingen vara huvudsymtom eller ses som en komplikation till sjukdomen.

För närmare information om några av encefaliterna klicka på respektive sjukdomsnamn.

Virusencefaliter

Herpes simplex

Hästencefaliter

Japansk encefalit

Mässling

Polio

Påssjuka

Rabies

Rift Valley fever

Sandmyggfeber

TBE

Virusinfektioner i centrala nervsystemet

West Nile fever

Bakteriella encefaliter

Borreliainfektion

Syfilis

Parasit och svampencefalit

Cryptococcos

Trypanosomainfektion

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Encephalitis (search result)