Sjukdomsinformation om förkylning

Förkylning är en av de allra vanligaste infektionssjukdomarna och drabbar i genomsnitt vuxna en till två gånger per år. Barnen drabbas minst dubbelt så ofta.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

En förkylning är nästan alltid orsakad av ett virus, vilket angriper slemhinnorna i näsa/svalg, bihålor, mellanöra samt i de övre luftrören. Förkylningssjukdomen är oftast mycket godartad och har i regel, oberoende av behandling, läkt ut inom någon vecka.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Det finns ett mycket stort antal virus som kan ge upphov till förkylning. Många av dessa tillhör gruppen rhinovirus, men förkylningsvirus kan också återfinnas inom bland annat coronavirus, parainfluensavirus och adenovirus.

En förkylning är mycket smittsam, framför allt under de första sjukdomsdagarna, och sprids som en luftburen smitta till exempel vid hosta och nysning. En förkylning kan också smitta genom direktkontakt, till exempel via händerna.

Inkubationstiden är kort, ett till fem dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Klassiska symtom vid förkylning är rinnsnuva och halsont. Vanligen uppträder också hosta, som från början i regel är ”torr” men som successivt blir allt mer ”slembildande”. Andra vanliga symtom är lockkänsla från öronen och tryckkänsla över bihålorna. Feber förekommer ibland men är i så fall måttlig. Trötthet är ett vanligt symtom.

Eftersom en förkylning orsakas av virus blir behandlingen helt inriktad på att mildra symtomen. Smärtlindrande och febernedsättande mediciner brukar hjälpa liksom nässpray och hostmedicin. Rikligt med dryck rekommenderas, framför allt när det gäller små barn.

En okomplicerad förkylning går över inom någon vecka. Bland de komplikationer som ibland tillstöter kan nämnas bihåleinflammation (sinuit), öroninflammation (otit) och lunginflammation (pneumoni). Dessa är alla bakteriellt orsakade och kan behandlas med antibiotika. En annan vanlig komplikation hos småbarn är krupp.

Diagnosen ställs utifrån de typiska symtomen. Vid en vanlig förkylning utförs sällan virusisolering.

Allmänt förebyggande åtgärder

Eftersom förkylningar är mycket smittsamma är det ofta svårt att skydda andra från att smittas. Det är ändå viktigt att man vid hosta eller nysning gör detta i armvecket eller i en pappersnäsduk som du genast slänger, samt att vara noga med handhygienen. Småbarn som är påverkade av sin förkylning ska man hålla hemma från förskolan.

Det finns inget förkylningsvaccin.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan