Det uppstår ofta diskussioner och frågor om dessa infektioner. Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt, vänder sig till förskolepersonal och föräldrar och kan ge svar på många frågor.

Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt

För information på Folkhälsomyndighetens webbplats listas några av de vanligaste barninfektionerna nedan: