Det uppstår ofta diskussioner och frågor om dessa infektioner. Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt, vänder sig till förskolepersonal och föräldrar och kan ge svar på många frågor.

För information på Folkhälsomyndighetens webbplats listas några av de vanligaste barninfektionerna nedan:

Adenovirus (ögoninfektion)

Calicivirus (noro- och sapovirus)

Femte sjukan

Förkylning

Huvudlöss

Höstblåsor

Impetigo

Influensa

Magsjuka

Pneumokockinfektion

Rotavirusinfektion

Scharlakansfeber

Skabb

Springmaskinfektion

Vattkoppor