Sjukdomsinformation om förskolesmittor

Lyssna

Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till frånvaro från förskolan.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Det uppstår ofta diskussioner och frågor om dessa infektioner. Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt, vänder sig till förskolepersonal och föräldrar och kan ge svar på många frågor.

Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt

För information på Folkhälsomyndighetens webbplats listas några av de vanligaste barninfektionerna nedan: