Sjukdomsinformation om gonorré

Sedan början av 2000-talet har antalet diagnostiserade fall av gonorré i Sverige stadigt ökat år från år. Diagnosen är betydligt vanligare bland män beroende på smittspridning bland män som har sex med män.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sedan 2005 syns även en något mer markerad ökning bland kvinnor vilket kopplas samman med en ökning av antalet fall bland unga heterosexuella personer. Bakterierna är ofta motståndskraftiga mot flera antibiotikasorter.

Vad orsakar gonorré och hur sprids det?

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae som kan infektera slidan, livmoderhalsen eller urinröret hos kvinnor och i urinröret hos män. Bakterien kan även finnas i ändtarm eller svalg. Infektionen behöver inte ge några symtom.
Inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka.

Symtom och komplikationer

Gonorré kan yttra sig som en inflammation i urinrör, livmoderhals där den kan ge upphov till flytningar. Infektion i svalg eller ändtarm ger vanligtvis lindriga besvär. Kvinnor kan även drabbas av inflammation av äggledarna med risk för sterilitet och män kan få inflammation i bitestiklarna. Någon gång kan bakterien spridas ut i blodet och orsaka allvarligare sjukdom.

Om mamman har gonorré kan smittan föras vidare till barnet vid en förlossning och då kan barnet drabbas av antingen ögoninfektion eller lunginflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnosen sker genom bakterieodling eller DNA-påvisning i prov från urinröret, livmoderhalsen samt ibland ändtarmen eller svalget.

Gonorré behandlas med antibiotika. Sker behandlingen tidigt efter smittillfället är risken för följdsjukdomar mycket liten. Kontrollprov ska tas efter avslutad behandling. En gonorréinfektion i svalg och ändtarm kan vara mer svårbehandlad än en infektion i urinröret eller livmoderhalsen.

Förebyggande åtgärder

Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och även mot andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

Eftersom många personer kan ha gonorré utan att veta om det, är det viktigt att personer som har anledning befara att de kan vara smittade låter undersöka sig. Sexuella kontakter till en smittad person kallas till sjukvården för information och undersökning. Om den smittade personen lever i ett förhållande får även partnern behandling även om man inte kan visa att personen är smittad, eftersom det händer att bakterien inte kan påvisas trots att man har smittats.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gonorré klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills antibiotikakuren är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns. Alla fall av misstänkt gonorré bör behandlas av en specialistläkare, dels eftersom infektionen är förhållandevis ovanlig, dels för att bakterien ofta har nedsatt känslighet för olika slags antibiotika.

Läs mer på andra webbplatser

INFPREG: Fakta om infektioner under graviditet

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om sjukdomar

CDC: Gonnorhea

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Statistik över gonorré

Gå till toppen av sidan