Höstblåsor är en oftast beskedlig och ofarlig virusinfektion som brukar uppträda i smärre epidemier med några års intervall. Den drabbar främst barn under tio år och brukar uppträda på förskolor. Sjukdomen ses vanligen mot slutet av sommaren eller tidig höst.

Den här sjukdomen har ingenting att göra med djursjukdomen mul- och klövsjuka. Trots symtom från händer, fötter och mun. Också benämningen hand-, fot- och munsjuka som är den engelska benämningen på höstblåsor bör undvikas, eftersom många då förväxlar tillståndet just med mul- och klövsjuka.

Vad orsakar höstblåsor och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av virus tillhörande enterovirusgruppen. Man blir smittad genom nära kontakt med redan sjuka, som utsöndrar virus via näsa och svalg. Möjligen kan smitta också ske via avföringen. Smitta sker inte via föda eller vatten.

Sjukdomsinformation om enterovirusinfektion (utom poliovirus)

Inkubationstiden anges vara tre till fem dygn.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen brukar ge måttlig feber, 38–39ºC. Typiskt för sjukdomen är blåsor i munnen, på läppar, kinder, tunga, gom och framför allt baktill i svalget liksom på händer och fötter, men man kan få blåsor på andra ställen på kroppen. Blåsorna brukar brista och bilda ytliga sår. Tillfällig nagelavlossning från tår och fingrar efter genomgången infektion har beskrivits men är ovanligt. Sjukdomen är för det mesta helt godartad och de flesta har tillfrisknat inom en vecka. Undantagsvis kan sjukdomen ge ett allvarligare förlopp med bland annat hjärnhinneinflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs utifrån typiska symtom och eventuell virusisolering. Specifik behandling saknas.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen och den är svår att förebygga.

Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Utbrott

Under början av 2008 utbröt en epidemi av höstblåsor som drabbade 100 000-tals barn i flera provinser i Kina. De flesta insjuknade var under fem år och i de flesta fall hade sjukdomen ett lindrigt förlopp medan andra haft svårare symtom. Sammanlagt rapporterades att ett trettiotal barn hade avlidit. Utbrottet orsakades av enterovirus 71.