Alla typer av lunginflammation är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

För närmare information om några smittämnen/sjukdomar som kan yttra sig som lunginflammation, klicka på länkarna nedan.

Vanliga orsaker

Adenovirus

Chlamydia pneumoniae-infektion

Haemophilus influenzae

Influensa

Legionellainfektion

Mycoplasmapneumoni

Papegojsjuka

Parainfluensavirus

Pneumokockinfektion

RS-virus

Tuberkulos V

Ovanliga orsaker

Aspergillos

Blastomycos

Coccidioidomycos

Fläckfeber

Histoplasmos

Melioidos

Mjältbrand

Pest

Pneumocystisinfektion

Q-feber

Trematodinfektioner

Vattkoppor