Alla typer av magsjuka är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

De i Sverige vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom är listade nedan.

Vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom

Bacillus cereus

Calicivirus (noro- och sapovirus)

Campylobacterinfektion

Clostridioides difficileinfektion

Clostridium perfringens

Cryptosporidiuminfektion

Enterohemorragisk E. coli (EHEC)

Escherichia coli-infektioner i tarmen (E. coli)

Giardiainfektion

Matförgiftningar

Rotavirusinfektion

Salmonellainfektion

Shigellainfektion

Staphylococcus aureus

Vibrio parahemolyticus

Yersiniainfektion