Alla typer av magsjuka är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

De i Sverige vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom är listade nedan.

Vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom