Sjukdomsinformation om magsjuka

Många olika patogener kan ge upphov till vad vi i dagligt tal kallar maginfluensa /magsjuka. En del av dessa har diarré som huvudsymtom, andra kräkningar, en del vanligen både och. Det går vanligen inte från symtombilden att gissa vilket smittämne eller toxin det rör sig om.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Alla typer av magsjuka är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

De i Sverige vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom är listade nedan.

Vanligaste smittämnen som ger mag- och tarmsymtom

Bacillus cereus

Calicivirus (noro- och sapovirus)

Campylobacterinfektion

Clostridioides difficileinfektion

Clostridium perfringens

Cryptosporidiuminfektion

Enterohemorragisk E. coli (EHEC)

Escherichia coli-infektioner i tarmen (E. coli)

Giardiainfektion

Matförgiftningar

Rotavirusinfektion

Salmonellainfektion

Shigellainfektion

Staphylococcus aureus

Vibrio parahemolyticus

Yersiniainfektion

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan