Vad orsakar molluskinfektion och hur sprids den

Sjukdomen orsakas av ett virus, Molluscum contagiosum, och är ett så kallat koppvirus som endast finns hos människan. Mollusker sprids via direktkontakt, men sjukdomen är inte särskilt smittsam. Kontakten måste vara ganska nära och fysisk, och det är ofta bästa lekkamraten eller syskon som har smittat eller som smittas.

Sannolikt smittas man bara en gång i livet och blir senare immun. Upprepade återfall kan dock förekomma under något/några år. Man tycks kunna sprida smittan på sig själv och smittsamheten verkar bestå så länge man har utslag.

Sexuellt överförd smitta förekommer också.

Inkubationstiden har vid experiment varit två till sex veckor men kan variera.

Symtom och komplikationer

Utslagen består av två till fem millimeter stora, vårtliknande små hudfärgade knottror med en liten central "navel". De uppträder hos barn främst runt ansikte och nacke, på bålen och på armarna. Hos vuxna ses utslagen oftare runt könsorganen, på nedre delen av bålen och övre delarna av låren.

Utslagen, som inte brukar vara kliande eller medföra andra symtom, kvarstår i regel två till tre månader, men eftersom nya utslag brukar uppstå kan hela sjukdomsperioden vara från ett halvt till två år.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs på det typiska utseendet, någon provtagning är sällan aktuell.

Behandling behövs oftast inte. Molluskutslagen läker säkrast utan ärrbildning om man låter dem självläka. För att avlägsna besvärande mollusker finns olika behandlingsalternativ som till exempel frysning, skrapning eller lokalbehandling med olika preparat.

Förebyggande åtgärder

För att undvika ytterligare molluskspridning bör man undvika att klia på utslagen. När man är infekterad bör man undvika att dela handduk, mjuka leksaker eller bada i samma badkar.

Något vaccin mot sjukdomen finns inte.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Inga särskilda åtgärder behövs.