Sjukdomsinformation om mul- och klövsjuka

Mul- och klövsjuka är en höggradigt smittsam, virusorsakad sjukdom hos klövbärande djur, hos vilka den orsakar blåsbildning på mule, tunga, spenar och klövar.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Även om sjukdomen mer sällan leder till döden för vuxna djur orsakar den allvarliga produktionsförluster och utgör ett väsentligt hinder för internationell handel med kött och köttprodukter samt levande djur.

Observera! Detta är en djursjukdom, smittar normalt inte till människa.

Sjukdomen omfattas av epizootilagen

Infektion hos människan har rapporterats men synes vara ytterligt sällsynt, och ger lindriga besvär. Människan kan emellertid härbärgera virus i bakre svalget under mer än 24 timmar.

Höstblåsor, som ibland olyckligtvis kallas "hand-, fot- och munsjuka", orsakas ej av mul- och klövsjukevirus utan av ett coxsackievirus och har ingenting med mul- och klövsjuka att göra.

För ytterligare information om mul- och klövsjukan, se Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vård­central, infektions­klinik eller vaccinations­mottagning för medicinsk bedömning.

Gå till toppen av sidan