Även om sjukdomen mer sällan leder till döden för vuxna djur orsakar den allvarliga produktionsförluster och utgör ett väsentligt hinder för internationell handel med kött och köttprodukter samt levande djur.

Observera! Detta är en djursjukdom, smittar normalt inte till människa.

Sjukdomen omfattas av epizootilagen

Infektion hos människan har rapporterats men synes vara ytterligt sällsynt, och ger lindriga besvär. Människan kan emellertid härbärgera virus i bakre svalget under mer än 24 timmar.

Höstblåsor, som ibland olyckligtvis kallas "hand-, fot- och munsjuka", orsakas ej av mul- och klövsjukevirus utan av ett coxsackievirus och har ingenting med mul- och klövsjuka att göra.

Mer information på andra webbplatser

Mul- och klövsjuka (sva.se)