Sjukdomsinformation om mycoplasma genitalium

Lyssna

Bakterien Mycoplasma genitalium kan orsaka en sexuellt överförbar infektion.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar infektion med Mycoplasma genitalium och hur sprids den?

Den orsakande mikroorganismen, Mycoplasma genitalium, är en liten bakterie utan cellvägg. Bakterien sprids mellan människor vid samlag.

Inkubationstiden är vanligen 10 till 14 dagar.

Symtom och komplikationer

Många som smittas med Mycoplasma genitalium märker inte att de har sjukdomen då infektionen ofta inte ger några symtom. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar som beror på inflammation i urinröret. När infektionen finns i slidan kan kvinnan också få besvärande flytningar. I ovanliga fall kan denna infektion även ge komplikationer i form av äggledarinflammation hos kvinnor eller bitestikelinflammation hos män.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom påvisande av bakteriens arvsmassa i urin, livmoderhals eller från slidan.

Infektionen kan behandlas med antibiotika. Resistensproblematik förekommer. Ofta behövs ett speciellt antibiotikum för att få behandlingseffekt. Vanligen behandlas enbart patienter med symtom.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett relativt säkert skydd mot infektion med Mycoplasma genitalium och andra sexuellt överförbara infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Handläggningen av infektion med Mycoplasma genitalium är inte reglerad i smittskyddslagen. Men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att smittspåra. Kontrollprov efter genomgången behandling är inte nödvändigt.