Sjukdomsinformation om newcastlesjuka

Observera! Detta är en djursjukdom och är inte farlig för människor, vid nära kontakt kan människor eventuellt drabbas av ögoninflammation.

För ytterligare information kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Gå till toppen av sidan