Observera! Detta är en djursjukdom och är inte farlig för människor, vid nära kontakt kan människor eventuellt drabbas av ögoninflammation.

För ytterligare information kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).