Observera! Detta är en djursjukdom och är inte farlig för människor, vid nära kontakt kan människor eventuellt drabbas av ögoninflammation.

För ytterligare information kontakta SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt (sva.se)