Vad orsakar nocardios och hur sprids den?

Nocardios orsakas av en bakterie. Det finns mer än 40 arter av Nocardia som kan ge upphov till sjukdom hos människa. MAN smittas genom att andas in bakterierna i lungorna eller att man får in bakterien i sår. Någon smitta mellan människor förekommer inte.

Symtom och komplikationer

De flesta smittade blir inte sjuka. Vanligast orsakar Nocardia lunginflammation. Bakterien kan spridas via blodet till andra organsystem och bland annat orsaka hjärnhinneinflammation. Får man in bakterien i sår kan den orsaka hudinfektion.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom påvisning av smittämnet genom odling och/eller direktmikroskopi.

En nocardiainfektion behandlas med antibiotika. På grund av infektionens kroniska natur måste ofta behandlingstiden bli lång. Ibland kan ett kirurgiskt ingrepp bli nödvändigt.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot nocardios.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Läs mer på andra webbplatser

Nocardiosis (cdc.gov)