Sjukdomsinformation om nocardios

Nocardia är en jordbakterie som i sällsynta fall kan ge upphov till infektion hos människa. Framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar. Bakterien finns över hela världen.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar nocardios och hur sprids den?

Nocardios orsakas av en bakterie. Det finns mer än 40 arter av Nocardia som kan ge upphov till sjukdom hos människa. MAN smittas genom att andas in bakterierna i lungorna eller att man får in bakterien i sår. Någon smitta mellan människor förekommer inte.

Symtom och komplikationer

De flesta smittade blir inte sjuka. Vanligast orsakar Nocardia lunginflammation. Bakterien kan spridas via blodet till andra organsystem och bland annat orsaka hjärnhinneinflammation. Får man in bakterien i sår kan den orsaka hudinfektion.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom påvisning av smittämnet genom odling och/eller direktmikroskopi.

En nocardiainfektion behandlas med antibiotika. På grund av infektionens kroniska natur måste ofta behandlingstiden bli lång. Ibland kan ett kirurgiskt ingrepp bli nödvändigt.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot nocardios.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Nocardiosis

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan