Observera! Detta är en djursjukdom, smittar troligen ej till människa.

Paratuberkulos finns över stora delar av världen. I Sverige har sjukdomen diagnostiserats på köttdjur (nöt, men aldrig i mjölkbesättningar och inte heller på får eller get). I Danmark förekommer sjukdomen framför allt hos nötkreatur, i Norge hos get.

Sjukdomens namn, paratuberkulos, kan ge upphov till oro, men dess betydelse för människan är oklar. Ett samband mellan paratuberkulos och Crohns sjukdom hos människan har diskuterats men ifrågasatts.

För ytterligare information kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).