I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.

Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 3 augusti 2017 (14th IHR Emergency Committee Meeting).

Tre länder är för närvarade direkt drabbade av polio: Afghanistan, Pakistan och Nigeria, där det fortfarande finns spridning av både vildtypspolio (WPV1) och/eller cirkulerande vaccinderiverade poliovirus (cVDPV1; 3) lokalt samt spridning av polio till andra länder.

DR Kongo, Pakistan, Nigeria och Syrien klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av cVDPV2. För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken. Resenärer samt befolkningen ska vaccineras med minst en dos inaktiverat poliovaccin utöver rutinvaccinationen.

Åtta länder klassas som länder utan endemisk spridning, men som fortfarande är sårbara för importfall eller utbrott av vildtypspolio respektive vaccinderiverade poliovirus: Kamerun, Tchad, Niger och Centralafrikanska republiken samt Ukraina, Demokratiska folkrepubliken Laos, Ekvatorialguinea och Myanmar. De tillfälliga vaccinationsrekommendationerna kommer att fortsätta att gälla för alla dessa länder.

Aktuellt läge

Under de första åtta månaderna 2017 (1 jan–16 aug) rapporterades globalt 9 fall av vildtypspolio och 40 fall av vaccinderiverade poliovirus (VDPV). Alla fall av vildtypspolio rapporterades i länder där det fortfarande finns spridning (Afghanistan (6) och Pakistan (3)).

Antalet fall av vildtypspolio har dock minskat reellt jämfört med 2016 då det rapporterades 19 fall av vildtypspolio för samma tidsperiod. I Afghanistan och Pakistan pågår stora poliovaccinationskampanjer nu under augusti och september.
Fall av vaccinderiverade poliovirus (cVDPV2) rapporterades hittills från olika distrikten i DR Kongo (7) samt ifrån Syrien (33).

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen, rekommenderar WHO.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

Statement of the 14th IHR Emergency Committee regarding the international spread of poliovirus