Observera! Detta är en djursjukdom, smittar normalt inte till människa.

Pseudorabies är en virussjukdom som orsakas av ett herpesvirus. Sjukdomen förekommer främst hos svin, vars symtom varierar beroende på åldern hos djuret. Ett flertal andra djurarter kan dock infekteras och insjukna, exempel härpå är nötkreatur, får, katt, hund och olika gnagare.

Tamsvin utgör den enda kända smittreservoaren och utbrott av AD hos andra djurarter kan alltid knytas till infekterade grisar. Endast några enstaka fall hos människa är rapporterade. Sverige blev officiellt friförklarat från AD 1996.

För ytterligare information kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).