Vad orsakar rosfeber och hur sprids det?

Rosfeber är en bakteriesjukdom som vanligen orsakas av så kallade betahemolyserande streptokocker. Även stafylokocker kan ge upphov till sjukdomen. Bakterierna förekommer ofta på huden även hos friska. Infektion kan uppstå i tillsynes frisk hud, men vanligast är att den är skadad exempelvis genom skärsår, skavsår eller kroniskt bensår. Människor med vätskesvullen vävnad (ödem) drabbas oftare. Vissa personer drabbas om och om igen, framför allt de som har kroniska bensår eller kroniskt ödem. Teoretiskt sett kan sjukdomen smitta från person till person via direkt eller indirekt kontakt, men oftast är det patientens "egna" bakterier som genom någon defekt i huden tar sig ner på djupet och orsakar infektionen.

Symtom brukar komma något eller några dygn efter en yttre skada.

Symtom och komplikationer

Rosfeber kan börja med feber, illamående och kräkningar, och efter några timmar får man en tilltagande rodnad någonstans i huden, ofta i anslutning till ett synligt sår. Huden kan bli intensivt röd, och rodnaden kan sprida sig tämligen snabbt. Utan behandling kan tillståndet övergå i blodförgiftning (sepsis).

Behandling och diagnostik

Rosfeber behandlas med antibiotika. I de flesta fall är det lätt att ställa diagnosen utifrån den kliniska bilden men annars kan man göra en bakterieodling.

Förebyggande åtgärder

Inga specifika smittskyddsåtgärder är aktuella.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.