Rots (engelska glanders) är en ovanlig men allvarlig, bakteriell sjukdom hos hästdjur som främst angriper hästarnas luftvägar och hud. Sjukdomsförloppet på häst kan vara akut med plötsliga dödsfall men också anta ett mer kroniskt sjukdomsförlopp. Smittämnet kan angripa människan och sjukdomen är sålunda en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Kliniska fall ses endast sporadiskt, och sjukdomen har i allt väsentligt drabbat personer med yrkesmässig kontakt med djur eller som arbetar i laboratorier (veterinärer, hästskötare, patologer). Sjukdomen påvisades senast i Sverige 1943, drabbade då en häst.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Rots orsakas av bakterien Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei). Bakterien förekommer i alla utsöndringar och sekret från förändringar i näsa och hud på angripna djur. Huvudsaklig värd är häst, mula och åsna.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Sjukdomsbilden hos människa liknar den man ser hos djur med angrepp på luftvägar och hud och kan anta såväl en akut som en kronisk form. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid misstänkt fall bör veterinär kontaktas.