Sjukdomen drabbar endast svin, såväl tama som vilda. Vildsvin kan utgöra en svårutrotad reservoar för smittämnet. Den kliniska bilden kan variera kraftigt, från mycket milda symtom till plötsliga dödsfall.

Observera! Detta är en djursjukdom som inte smittar till människa.

I Sverige påvisades sjukdomen senast 1944. Sjukdomen omfattas av epizootilagen. Svinpest smittar inte människa.

Läs mer på andra webbplatser

Afrikansk svinpest (sva.se)