Sjukdomsinformation om svinpest

Klassisk svinpest är en höggradigt smittsam virussjukdom hos svin, som orsakas av ett pestivirus.

Sjukdomen drabbar endast svin, såväl tama som vilda. Vildsvin kan utgöra en svårutrotad reservoar för smittämnet. Den kliniska bilden kan variera kraftigt, från mycket milda symtom till plötsliga dödsfall.

Observera! Detta är en djursjukdom som inte smittar till människa.

I Sverige påvisades sjukdomen senast 1944. Sjukdomen omfattas av epizootilagen. Svinpest smittar inte människa.

För mer information besök Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan