Om sjukdomen TBE

Om vaccination mot TBE

  • Personer som är yngre än 50 år och friska kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett hur lång tid som gått sedan föregående dos. De behöver alltså inte "börja om".

    För personer som är äldre än 50 år, eller har ett nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom, måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall. Om det har gått mer än ett år sedan första dosen för en person i någon av dessa grupper, så bör man vara mer liberal med att börja om vaccinationen från start. Anledningen till detta är att risken för svår TBE-sjukdom är större bland dessa personer samt att de dessutom generellt får ett sämre immunologiskt svar på vaccinet.

    Uppdaterad: 2020-11-27 13:45

    Direktlänk till frågan

Om fästingar