Kan man få TBE-vaccin gratis?

Nej. TBE-vaccin ingår inte i det svenska nationella vaccinationsprogrammet.
Enskilda landsting har utrett frågan om att inkludera TBE-vaccination till de egna invånarna vid sidan om det nationella programmet. I nuläget är det endast i Landstinget Sörmland som barn och ungdomar till och med 19 år kan vaccinera sig kostnadsfritt (både på landstingsdrivna och privata vårdcentraler i länet).