Kan man få upprepade TBE-infektioner?

Nej, allt talar för att sjukdomen ger ett livslångt skydd (immunitet).