Kan TBE behandlas?

Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus. Behandlingen blir därför symtomatisk, det vill säga inriktas mot patientens symtom.