Vilka djur kan bära på fästingar?

Det är främst smågnagare som möss och sorkar som är värddjur för fästingar, men även andra viltlevande däggdjur – särskilt rådjur och andra hjortdjur –, liksom boskap, husdjur - och människan. Även fåglar är viktiga värddjur för fästingar.