Vad är tuberkulos?

Tuberkulos är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Den ger oftast infektion i lungorna men även andra organ kan drabbas. Globalt sett är den fortfarande en vanlig sjukdom men i flera delar av världen har den minskat, framförallt i rikare länder där tillgången till mediciner, sjukvård och socialt skydd är god. Tuberkulos finns i två former:

  • Aktiv tuberkulos, då man är sjuk, har symtom och kan vara smittsam.
  • Latent (vilande) tuberkulos smittar inte, och en person med latent tuberkulos är inte sjuk.