Sjukdomsinformation om ulcus molle

Ulcus molle är numera en sällsynt sjukdom i stora delar av världen. Sjukdomen förekommer i framför allt Afrika, Asien och Latinamerika. Annan benämning: Mjuk schanker.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar ulcus molle och hur sprids den?

Ulcus molle orsakas av bakterien Hemophilus ducreyi som endast smittar genom sexuell kontakt.

Symtom och komplikationer

Vid ulcus molle uppträder centimeterstora smärtsamma sår genitalt eller kring anus. De lokala lymfkörtlarna svullnar i regel upp och kan bli kraftigt ömmande. Det är mycket ovanligt att sjukdomen uppträder utanför genitalområdet.

Inkubationstiden är tre till sju dygn.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs med bakterieodling eller molekylärbiologiska metoder.

Infektion behandlas med antibiotika.

Allmänt förebyggande åtgärder

Kondom är ett relativt säkert skydd mot ulcus molle och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Handläggningen av ulcus molle är nuförtiden inte längre reglerad utifrån smittskyddslagen. Vid ett diagnostiserat fall bör ändå en kontaktspårning utföras för att man därigenom skall kunna identifiera och behandla andra smittade personer.

Kommentarer

Ulcus molle benämns också "mjuk schanker". Tillståndet skall inte blandas ihop med "hård schanker", som orsakas av syfilisbakterien. Såret vid "hård schanker" har en betydligt fastare konsistens och är dessutom betydligt mindre smärtsamt.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan