Ulcus molle är en av de klassiska könssjukdomarna men som nuförtiden är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. De få fall som ändå diagnostiseras här är så gott som samtliga smittade utomlands, framför allt i Afrika, där sjukdomen är vanlig.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Ulcus molle orsakas av bakterien Hemophilus ducreyi som endast smittar genom sexuell kontakt. Bakterien finns i slidan och i urinröret hos kvinnor och i urinröret hos män, av och till också i ändtarmen. Sjukdomen smittar inte vertikalt mor till barn. Utbrott bland homosexuella män finns rapporterade. Sjukdomen ökar mottagligheten för hiv-smitta.

Inkubationstiden är tre till fem (upp till 14) dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Vid ulcus molle uppträder centimeterstora smärtsamma sår genitalt eller kring anus. De lokala lymfkörtlarna svullnar i regel upp och kan bli kraftigt ömmande. Lymfkörtlarna kan ”smälta” med abscessbildning som följd. Det är mycket ovanligt att sjukdomen uppträder utanför genitalområdet.

Infektionen är lätt att behandla med antibiotika. Ibland kan man kirurgiskt behöva dränera en nedsmält lymfkörtel. Diagnosen verifieras genom bakterieodling.

Allmänt förebyggande åtgärder

Kondom är ett relativt säkert skydd mot ulcus molle och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Handläggningen av ulcus molle är nuförtiden inte längre reglerad utifrån smittskyddslagen. Vid ett diagnostiserat fall bör ändå en kontaktspårning utföras för att man därigenom skall kunna identifiera och behandla andra smittade personer.

Kommentarer

Ulcus molle benämns också ”mjuk schanker”. Tillståndet skall inte blandas ihop med ”hård schanker”, som orsakas av syfilisbakterien. Såret vid ”hård schanker” har en betydligt fastare konsistens och är dessutom betydligt mindre smärtsamt.