1. Vad är zikavirus?

Zika är ett flavivirus och besläktat med dengue, west nile-feber och japansk encefalit.