11. Finns det koppling mellan zikavirus och sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, GBS?

I dag råder internationell konsensus om att infektion med zikavirus kan ge upphov till GBS som följdsjukdom. Redan 2014 noterades en anhopning av GBS i samband med utbrott av zikavirus i Franska Polynesien (Tahiti), där man uppskattade att 19 000 av 270 000 arkipelaginvånare hade infekterats med zikavirus. Av dessa utvecklade 42 individer GBS, vilket gav en komplikationsfrekvens om cirka två fall per 10 000 infekterade. Det kan jämföras med exempelvis campylobacterinfektion där GBS uppträder i intervallet 2–6 fall per 10 000 infekterade. I den fortsatta vetenskapliga debatten har man bland annat tagit upp bristen på standardiserade kriterier för GBS, tillförlitligheten i diagnosregistrering och övervakning när man studerar data från flera länder.