14. Hur stor är risken för smittspridning av zikavirus i Europa?

Zikavirus sprids för närvarande inte av myggor i Europa och risken för smittspridning är mycket liten. Den myggart som orsakar utbrottet i Amerika (Aedes aegypti) är inte allmänt förekommande i Europa, men den finns i begränsade områden på ön Madeira och vid den nordöstra Svarta havskusten. Myggarten Aedes albopictus som finns i 18 länder i Medelhavsområdet anses möjligen kunna överföra zikavirus till människa men med lägre kapacitet än Aedes aegypti. Därmed finns det en teoretisk risk för spridning av zikavirus i Europa, enligt WHO:s riskbedömning.

I praktiken talar mycket för att det inte kommer etableras någon myggburen smittspridning i Europa. Denguevirus sprids till exempel av samma myggarter men trots det har vi inte sett någon allmän spridning av dengue i Europa utan endast små begränsade utbrott i några sydeuropeiska länder. Lokal smittspridning kan möjligen bli aktuell i högriskområden som Madeira men med tanke på den kunskap som nu finns och de resurser vi har i Europa kommer en smittspridning snabbt att upptäckas och motåtgärder då kunna sättas in. Någon anledning till oro inför semesterresor inom kontinentala Europa finns alltså inte.