15. Hur kan man skydda sig mot zikavirus?

Zikavirus sprids via myggor och för att skydda sig ska man därför undvika myggstick. Myggorna som kan överföra zikaviruset tillhör en art som trivs både i städer och på landsbygden och de är aktiva dagtid, framför allt i gryning och skymning. Det är därför viktigt att skydda sig mot myggbett under hela dygnet med tanke på samtidig förekomst av malariamyggor som främst är aktiva nattetid. Risken för stick minskar om man använder myggmedel och heltäckande kläder samt sover under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Ett flertal undersökningar har påvisat att sexuell överföring av zikavirus förekommer, även om det är en betydligt mindre smittväg än myggburen smitta. Därför bör både män och kvinnor under och efter resa till berörda områden undvika oskyddat sex i sex månader efter hemkomst (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" nedan). Detta för att undvika att kvinnor som är eller kan bli gravida smittas eftersom det nu finns vetenskapliga belägg för en ökad förekomst av kongenitala fosterskador i form av bland annat mikrocefali om en gravid kvinna smittas med zikavirus.