18. Ska kvinnor som är eller kan bli gravida undvika att resa till länder med pågående spridning av zikavirus?

I dag råder internationell konsensus om ett orsakssamband mellan infektion med zikavirus hos den gravida kvinnan och risk för utveckling av fosterskador i form av bland annat mikrocefali. Denna risk bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller kan bli gravida bör ta kontakt med hälso- och sjukvården för individuell rådgivning inför resor till berörda områden. Gravida kvinnor som planerar en resa bör kontakta sin vårdgivare (mödravården) för att gå igenom situationen och bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt att resa under den då aktuella fasen av graviditeten. Bedömningen gäller inte bara risken för infektion med zikavirus utan även risken att drabbas av andra infektioner som kan förekomma i de tropiska och subtropiska klimat där zikavirus sprids, exempelvis malaria, denguefeber och infektioner i magtarmkanalen.

Om resan till ett riskområde för myggöverförd infektion med zikavirus inte kan anstå bör den gravida kvinnan minimera risken för myggbett som kan överföra såväl zikavirus som denguefeber. Bästa sättet är att vara noggrann med myggmedel och heltäckande kläder och att sova under myggnät eller i ett rum med luftkonditionering. En gravid kvinna bör dessutom undvika oskyddat sex under hela återstoden av graviditeten med tanke på risken för sexuell överföring av zikavirus även från asymtomatiska män som rest i områden med pågående myggburen transmission. Se även rekommendationer under ovanstående frågerubrikerna "Hur kan man skydda sig mot zikavirus" och "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt".