19. Ska man vänta med att försöka bli gravid om man har vistats i länder där zikavirus sprids?

Folkhälsomyndigheten följer WHO:s riktlinjer från september 2016, där alla barnönskande kvinnor och par rekommenderas att inte bli eller försöka bli gravida under sex månader efter en resa till riskområden, oavsett symtomutveckling. Detta bygger på rapporter om hur länge man kunnat uppmäta spår av zikavirus i mannens sädesvätska (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" ovan), eftersom smittan kan överföras även efter utresan från ett riskområde.