2. Hur sprids zikavirus?

Zikavirus överförs via myggor (Aedes aegypti, möjligen även Aedes albopictus) som bär på smittan. Enstaka fall av smitta har också rapporterats efter blodgivning från zikainfekterade under den fas då viruset utsöndras i blodet. Det är visat att zika kan smitta vid sexuell kontakt, zikavirus har påvisats i sädesvätska i upp till 188 dagar efter symtomatisk infektion. Den längsta tiden för vilken sexuellt överförd infektion med zikavirus har kunnat beläggas är dock 41 dagar. Zikaviruset har även påträffats i bröstmjölk, saliv och urin men dessa kroppsvätskor har inte rapporterats orsaka smitta.