21. Finns zikavirus i Thailand?

Analys av redan tidigare insamlade blodprover talar för att zikavirus har cirkulerat redan under senare delen av 1900-talet i Thailand, vilket kan ha byggt upp en viss immunitet i befolkningen som kanske förhindrat större utbrott. Innan 2016 var rapporter om zikavirus i Thailand ovanliga vilket sannolikt beror på att mycket få analyser gjordes innan infektionen blev mer uppmärksammad 2015. Liksom många andra länder övervakar nu Thailand aktivt smittspridningen av zikavirus och under 2016–2017 har cirka 600 fall rapporterats från landets egen befolkning (67 miljoner); mindre ansamlingar av fall rapporteras mer eller mindre kontinuerligt och från olika delar av landet. Men situationen i Thailand är annorlunda jämfört med den tidigare dramatiska epidemin i Sydamerika, där antalet fall av infektion med zikavirus ökade mycket kraftigt under en kort tidsperiod.