22. Vad ska en resenär från Sverige tänka på när man planerar en resa till Thailand?

Inför kommande turistsäsonger, framför allt under vinterhalvåret, är det troligt att den myggburna spridningen av zikavirus i Thailand kvarstår oförändrad (se frågerubriken "Finns zikavirus i Thailand?" ovan). Genom åren har enstaka resenärer hemvändande från Thailand diagnostiserats med zikavirusinfektion men antalet drabbade har inte förändrats på samma sätt som setts i samband med utbrottet i Sydamerika.

Kvinnor som önskar bli gravida och deras sexuella partner bör ta kontakt med hälso- och sjukvården för individuell rådgivning om man planerar en resa till Thailand. I detta sammanhang påpekas att Folkhälsomyndigheten följer WHO:s riktlinjer från september 2016, där alla barnönskande kvinnor och par rekommenderas att inte bli eller försöka bli gravida under sex månader efter en resa till riskområden, oavsett symtomutveckling. Detta bygger på rapporter om hur länge man kunnat uppmäta spår av zikavirus i mannens sädesvätska (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" ovan), eftersom smittan kan överföras även efter utresan från ett riskområde.

Gravida kvinnor som planerar en resa bör kontakta sin vårdgivare (mödravården) för att gå igenom situationen och bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt att resa under den då aktuella fasen av graviditeten. Bedömningen gäller inte bara risken för zikavirusinfektion utan även risken att drabbas av andra infektioner som kan förekomma i Thailand, exempelvis denguefeber och infektioner i magtarmkanalen.