23. Finns zikavirus i USA?

Under 2016 och 2017 har begränsad smittspridning förekommit i de södra delarna av delstaterna Florida och Texas. Smittspridningen har varit beroende av den säsongsberoende tillväxten av myggpopulationer. Stora insatser har gjorts för att få bukt på smittspridningen genom myggbekämpning i de drabbade områdena. Med tanke på en aktiv övervakning är det högst troligt att man snabbt upptäcker ny myggburen smittspridning om sådan skulle uppstå på andra ställen i USA.

Till USA hör också tre territorier utanför det amerikanska fastlandet vilka konstaterats ha myggburen smittspridning av zikavirus: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Puerto Rico.

Aktualiserad information om pågående smittspridningen via myggbett i USA fås från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (Zika).