24. Varför finns ingen nationell rekommendation om att gravida inte ska åka till zikadrabbade länder?

De nationella reseråden i Sverige görs av utrikesdepartementet, UD, på underlag av olika myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten. En avrådan kan göras vid allvarliga situationer i länder som gör att man helt bör undvika att resa dit. Rekommendationen från UD får bland annat konsekvenser för hur man kan få ersättning för inställda resor.

Övriga reseråd/rekommendationer utfärdas i Sverige av exempelvis resebyråer. De kan hänvisa sina kunder till vaccinationsmottagningar och liknande, som sedan gör en bedömning av medicinska risker utifrån individ och resmål. Information om riskerna på resmålet får dessa mottagningar bland annat från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har informerat hälso- och sjukvården om att det pågående zikautbrottet kan medföra ökande risker vid en graviditet. Hälso- och sjukvården kan ha med det i rekommendationer till de personer som planerar resor till områden med risk för myggburen smittspridning. Gravida kvinnor som av olika skäl behöver eller vill genomföra en planerad resa kan då få råd om hur man skyddar sig mot zikavirusinfektion (se frågerubriken "Hur kan man skydda sig mot zikavirus?" ovan), andra kvinnor kan få rådet att ändra sina resplaner.