25. Ska resenärer kontakta sjukvården efter hemkomst från område där zikavirus sprids?

Resenärer som insjuknar med feber eller andra infektionssymtom upp till tre månader efter utresa från tropiska och subtropiska länder bör vid kontakt med sjukvården uppge i vilka länder man vistats eller rest igenom. Detta för att utesluta potentiellt allvarliga infektioner som malaria.