26. Ska gravida kvinnor kontakta sjukvården efter resa i område där zikavirus sprids?

Gravida som rest i områden med känd smittspridning av zikavirus kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas för diagnostik av zikavirusinfektion. Vid frånvaro av symtom saknas exakt tidpunkt för eventuell smitta, vilket kan leda till behov av upprepad provtagning för en säker bedömning. För detaljerad information om indikationer för provtagning, se Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning och rekommendation för handläggning vid misstanke om infektion med zikavirus.

Gravid kvinna som konstateras ha infektion med zikavirus remitteras till specialistmödravården för fortsatta undersökningar.